ANIMAATIO

 

Animaation käyttö sellaisenaan tai osana videotuotantoa rikastuttaa sisältöä ja mahdollistaa abstraktien käsitteiden (esim. prosessit) elävöittämisen ja havainnollistamisen. 3D-animaatio sekä 2D-animaatio ovat työkaluja joiden käyttäminen pitää suunnitella viestinnällinen tavoite edellä. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Animaatio soveltuu hyvin rikastamaan muuta sisältöä, esimerkiksi videota. Toisaalta animaatio voi toimia ainoana kuvaelementtinä. Katso esimerkkitöitä täältä.

 

Hyvin tehty animaatio viestii laatumielikuvaa. Se erottaa viestin muiden joukosta ja saa sen jäämään mieleen.

 

Animaatio voidaan toteuttaa usealla eri tavalla – hyvän animation suunnittelu alkaa viestinnällisistä tavoitteista. Animaatio voi olla hyvä keino abstraktien kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi prosessien havainnollistamiseen. Animaatio voi myös toimia tunteiden herättäjänä, jolloin se on lähempänä kuvataidetta kuin perinteistä viestintää.

 

Viestinnällisistä tavoitteista riippuu animation tyyli ja toteutustekniikka. Yleensä animation käsitetään tarkoittavan nk. hahmoanimaatiota, jossa ihmisen tai eläimen kaltainen piirretty hahmo esiintyy. Hahmoanimaatio on kuitenkin vain yksi animaation moninaisista tyylilajeista. Toisinaan kaikkea animaatiota ei edes mielletä animaatioksi – käytössä onkin rinnakkaisia termejä, kuten esimerkiksi “liikegrafiikka”.

 

Animaatio voidaan totetuttaa mm. 3D-, 2D-, piirros-, stop motion- tai muilla tekniikoilla. Animaatio voidaan suunnitella yhdenmukaiseksi käytännössä minkä tahansa olemassa olevan visuaalisen kokonaisuuden, kuten esimerkiksi yritysilmeen kanssa.

 

Animaatiolla voidaan viestiä kovaa substanssia tai se voidaan tehdä herättämään innostusta ja mielenkiintoa. Hyvin tehty, näyttävä animaatio toimii hyvin esimerkiksi messuosastolla mielenkiinnon herättäjänä.

 

YAMI CREATIVE

yami@yamicreative.fi

+358 40 4823909

YAMI STUDIOS

Nilsiänkatu 8

00510 Helsinki